OÜ ENTEC EESTI

Alates 11.09.2013 on meie uueks ärinimeks OÜ Entec Eesti.

Meie eesmärk on mõista kliendi vajadusi ja neid sobival viisil täita. Kui meie kliendil läheb hästi, läheb ka meil hästi. Me mõtleme enne kui tegutseme, et saavutada ratsionaalseimal viisil eesmärgipärane tulemus. Meie püüd on sealjuures teostada kõiki oma töid lähtudes keskkonnast kui ühtsest ja seotud tervikust.

Selleks oleme oma firma töötajad valinud erineva, kuid teineteist täiendava haridusliku ning kogemusliku taustaga. Tänu sellele võimaldavad meie töötajate mitmekesised teadmised ning oskused tegeleda tehiskeskkonna kujundamise ja planeerimisega arvestades looduskeskkonna eripära.

Teame, et parima tulemuse annab koostöö kliendiga. Tegutseme oma klientide äriedu nimel.

web by OK Interactive