Uudised

 
19.01.2018 - Projekteerimisleping Kohila Maja OÜga
13.12.2017 - Väätsa prügila laienduse projekteerimine
01.11.2017 - Vaskjala hüdrosõlme juurdeehituse projekteerimine
16.10.2017 - Ämari reoveepuhasti rekonstrueerimise OJV
07.08.2017 - Kiviõli linna, Lüganuse ja Sonda valla jäätmekava koostamine
27.07.2017 - Tallinna RVP puhastusprotsessi massibilansi koostamine ning reoveesette käitluse tehnoloogia kontseptsiooni analüüs
18.04.2017 - Tallinna reoveepuhastusjaama kaldakaevu rekonstrueerimise tööprojekti koostamine
13.04.2017 - Väike–Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine ja Väike–Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine
30.03.2017 - Mustjõe tn 40 jäätmejaama projekteerimine
20.12.2016 - Detailplaneeringu koostamine Saku alevikus
Järgmised »