Vaskjala hüdrosõlme juurdeehituse projekteerimine

01.11.2017

Sõlmiti leping ASga Tallinna Vesi Vaskjala hüdrosõlme juurdeehituse projekteerimiseks.