OÜ ENTEC EESTI

Omanikujärelevalve


KÜ Kopli 96 Kopli 96 kinnistu piirdeaia ja kergliiklustee ehitustööde omanikujärelvalve 2015 
OÜ Nõva Kilk Rannaküla küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel ja rajamisel omanikujärelevalve teostamine 2014 
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kompostimisväljaku sademeveetorustiku ehitamise omanikujärelevalve 2013 
AS Kovek Kotka tee ÜVK ja tee-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus 2013- 
AS Kovek Ääsmäe asula ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine 2013- 
AS Paide Vesi/AS Telora-E Omanikujärelvalve/FIDIC Inseneri teenus ÜF projektis „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ 2011- 
Tahkuranna vallavalitsus Reiu ja Uulu VK omanikujärelevalve 2011 
Emajõe Veevärk / OÜ Keskkonnaprojekt Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp. FIDIC Insener ja omanikujärelevalve 2011-2014 
AS Telora-E Põltsamaa, Kolga-Jaani, Pajusi valla ÜVK rekonstrueerimine. Omanikujärelevalve 2011-2012 
AS KOVEK Saue-Vanamõisa FIDIC Insener ja omanikujärelevalve 2010-2011 
Pärnu Vesi / Infragate Eesti Pärnu veemajandusprojekt. Omanikujärelevalve 2010-2012 
AS Telora-E Vändra reoveepuhasti. Omanikujärelevalve. 2010- 
Fortum Termest AS Pärnu soojusvõrgu III etapi jõealuse düükriosa ehitustööde omanikujärelevalve 2010 
AS Telora-E Aseri reoveepuhasti. Omanikujärelevalve.  2010- 
Tallinna Prügila AS Tallinna Prügila jäätmete ladestusala uute ladestuskaartide ehitamise omanikujärelevalve.  2007-2009 
Tallinna Prügila AS Tallinna Prügila uue kompostväljaku ehitamise omanikujärelevalve.  2007-2008 
AS Kuusakoski Paldiski prügila sulgemistööde järelevalve teostamine.  2006-2007 
Ramboll Finland OY Ehitusjärelevalve Pärnu, Sindi linna ning Audru, Paikuse valla vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamisel.  2006-2010 
Paikre OÜ Paikuse Jäätmekäitluskeskuse ehitamise FIDIC Inseneri teenus koostöös Pöyry Environment OY-ga. 2004-2006 
AS Elveso  Jüri aleviku reovete puhastusseadmete kompleksi rekonstrueerimise omanikujärelevalve.  2006-2007 
Paldiski Vesi OÜ  Paldiski linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni renoveerimise omanikujärelevalve.  2004 
Põltsamaa Linnavalitsus Põltsamaa reoveepuhasti aeratsioonisüsteemi rekonstrueerimise II etapi omanikujärelevalve.  2003 
Tallinna Prügila AS Tallinna Prügila infrastruktuuriala ehitamise omanikujärelevalve.  2002-2003 
Eesti Keskkonnaministeerium Eesti väikelinnade veemajanduse infrastruktuuri parendamise programmi raames ehitatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamise järelevalve korraldamine.  2000-2002 
Taani Keskkonnaagentuur/ RambØll Aruküla veevarustuse peatorustik. Ehitusjärelevalve.  1998-1999 
Tapa Linnavalitsus Tapa linna reoveepuhasti seadmetarne- ja käivitusperioodi järelevalve.  1996-1997 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus Kilingi-Nõmme reoveepuhasti ehitusjärelevalve. 1994 
Soome Vabariigi Keskkonnaministeerium/ Maa ja Vesi Oy Lahdenpohja reoveepuhasti ehitamise järelevalve Karjalas.  1993-1994 

web by OK Interactive