Jäätmemajandus

 

2004. aastal vastu võetud Jäätmeseadus sätestab jäätmekavade koostamise kohustuse. Vastavalt jäätmeseaduse ptk -le 2 tuleb jäätmehoolduse arendamiseks koostada riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava.

Pakume järgmiseid teenuseid:

Vt tehtud tööde loetelu:

Jäätmemajandus

Zoom
Tallinna prügila administratiivhoone.
Zoom
Tallinna prügila infrastruktuuri projekt