Arhitektuur

 

OÜ Entec Eesti on koostanud arhitektuurseid projekte mitmetele vee- ja reoveepuhastusega ning jäätmekäitlusega seotud hoonetele (nt Tallinna Prügila hooned).

Koostööpartnerite abil suudab OÜ Entec Eesti teid aidata detailplaneeringu koostamisest ja hoone eskiisi koostamisest kuni projekteerimise, ehitusloa taotlemise ja ehitustöövõtjate leidmiseni.