OÜ ENTEC EESTI

Ämari reoveepuhasti rekonstrueerimise OJV

16.10.2017

16.10.2017 sõlmiti leping Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega Ämari reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teostamise teenuse osutamiseks. Töö hõlmab nii projekteerimise kui ka ehitamise omanikujärelevalve tegemist. Projekteerimis-ehitustööde teostajaks on Schöttli Keskkonnatehnika AS.
web by OK Interactive