OÜ ENTEC EESTI

Projekteerimisleping Kohila Maja OÜga

19.01.2018

19. jaanuaril sõlmis Entec lepingu Kohila Maja OÜga Aespa ja Vilivere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks. Tööde teostamisse on kaasatud partnerina Sweco Eesti AS. Lepingu kohaselt projekteeritakse ca 66 km joogiveetorustikku ja ca 70 km kanalisatsioonitorustikku. Lisaks on Aespa alevikus ette nähtud projekteerida puurkaevpumplad ning veetöötlusseadmed.
web by OK Interactive