OÜ ENTEC EESTI

Entec koostab Tapa valla üldplaneeringut

27.03.2018

Tapa vallavalitsus ja Entec sõlmisid lepingu Tapa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks. Planeeringu koostamisel on Enteci partneriks KSH osas Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise eesmärgiks on Tapa valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine kooskõlas Tapa vallas kehtivate strateegiliste dokumentidega ning ruumilise arenguga kaasneda võivate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine.
web by OK Interactive