Entec koostab Keila linna üldplaneeringut

30.07.2018

Keila linnavalitsus sõlmis riigihanke tulemusel lepingu Enteciga Keila linna üldplaneeringu koostamiseks. Samaaegselt üldplaneeringuga viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH koostajaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ. Üldplaneeringu koostamise käigus viiakse läbi erinevaid uuringuid ja kaasamisüritusi, mille kohta leiab täiendavat informatsiooni Keila linna kodulehelt.