OÜ ENTEC EESTI

Kasutatav tarkvara

Projektide, planeeringute ja keskkonnamõjude hinnangute tänapäeva nõuetele vastavat taset aitab tagada järgnev tarkvara:

 • MS Office
 • F-Secure
 • SWMM Version 4 (Stormwater Management Model)
 • FLOW
 • WaterCad 3.1
 • StormCad
 • SewerCad
 • P-PROFILE (torude pikiprofiili joonestamine MS Excel ja AutoCAD baasil)
 • AutoCAD 2008 ja AutoCAD LT2007
 • AutoCAD Civil 3D 2008
 • AutoCAD Architectural Desktop 2006
 • M-Color
 • MapInfo v4.5, v6.0, v8.5 ja v9.0 
 • ArcView v3.1
 • GeoMedia v3.0
 • CorelDRAW
 • Corel PhotoPaint
 • Adobe Acrobat
 • DISPER 40new (Eesti oludele kohandatud välisõhu saasteainete hajuvusarvutuse tarkvara)
web by OK Interactive