Arhitektuur

 

OÜ Roseni Kinnisvara Ahtri 4 büroohoone ehitusprojekti uuendamine ja ehitusloa taotlemine 2012-2018 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus  Pärnu Roheline tn 64 büroohoone rekonstrueerimine. Autorijärelevalve.  2006-2007 
Uusapostlik Kirik Eestis  Jõhvi linnas Nooruse tn 7 kogudusehoone põhiprojekt.  2006-2007 
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus  Büroohoone Pärnus, Roheline tänav 64 projekteerimine.  2006-2007 
Riigimetsa Majandamise Keskus  Pärnu maakonnas Saarde vallas Lodja külas asuva hoone ümberprojekteerimine jahimajaks. Eskiisprojekt. Põhiprojekt.  2004 
Tallinna Haridusamet  Pelgulinna Gümnaasiumi rekonstrueerimine.  2003-2004 
Sotsiaalministeerium Sõmera hooldekodu rekonstrueerimisprojekt. 2002 
AS Tallinna Prügila/ Dali & Partner GMBH  Jõelähtme jäätmekäitlusettevõtte hoonete projektid.  2001-2002 
Riigimetsa Majandamise Keskus  Metsameeste kodu (majutushoone) eskiisprojekt ja tehniline projekt. Tööjoonised.  2000-2002