Keskkond

 

Muutuvas maailmas pidevalt karmistuvate keskkonnanõuete järgimine toob endaga kaasa ka suurenevaid kulutusi, ühelt poolt saastetasude suurenemise, teisalt keskkonnaseisundi parandamiseks vajalike investeeringute näol.

Ülenormatiivne reostus ja keskkonnanõuete rikkumine ettevõtetes võib tuua kaasa kopsakad trahvid või ka lihtsalt viia ettevõtte maine langusele tarbijate ja muu avalikkuse silmis. Tuleb arvestada, et alati on odavam keskkonnakahjusid ära hoida kui neid hiljem likvideerida. Seega on parem tegelda koheselt põhjustega kui hiljem tagajärgede likvideerimisega. Pakume oma abi meie praeguste ja tulevaste klientide tegevuse keskkonnamõjude selgitamiseks ning kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Pakume järgmisi teenuseid:


Vt tehtud tööde loetelu:

Keskkonnamõju hindamine, keskkonnaekspertiisid

Pinnase- ja õhureostuse uuringud

Keskkonnaauditid