Keskkonnaauditeerimine

 

Keskkonnaaudit (vastavalt ISO 14 010 definitsioonile) on süstemaatiline protsess, mille käigus kogutakse ja hinnatakse objektiivseid tõendeid määramaks, kas teatud keskkonnaga seotud tegevused, sündmused, tingimused, juhtimissüsteemid või nende kohta teada olev informatsioon vastavad auditi kriteeriumitele, ning selle protsessi tulemuste edastamine kliendile. Audit erineb muudest nn keskkonnauuringutest peamiselt oma spetsiifilise metoodika ja otstarve poolest. Auditi tulemused kuuluvad ainult auditikliendile kui pole kokku lepitud teisiti.

Keskkonnaaudit sarnaneb suuresti finantsauditi põhimõtetele ja on rajatud vastastikusele usaldusele ning peab olema objektiivne ja erapooletu. Kuna keskkonnaaudit eeldab tihti lisaks vastutavale audiitorile teiste heade spetsialistide tuge ja meeskonnatööd, siis on siin abiks AS-i Entec Eesti kui mitmekülgse firma kogemus ja usaldusväärsus.

Auditeid on eri liiki, meie kogemused on seotud eriti järgnevatega:

 

Vt tehtud tööde loetelu:

Keskkonnaauditid

Failid:
Due Diligence teenuse esitlus