Regionaalplaneeringud

 

Läti Kohaliku Arengu ja Kohalike Omavalitsuste Ministeerium Vision and Strategies Around the Baltic Sea – rahvusvahelise töörühma seminari ettevalmistamine ja juhtimine Riias. 2008 
Saaremaa Omavalitsuste Liit  Saare maakonna rannikuala tsoneering. 2003 
Phare/ Rapla Maavalitsus  Rahvusvahelise koostööprojekti Via Baltica Ruumilise Arengu Koridor (VBSDZ) konsulteerimine.  1999-2001 
Rapla Maavalitsus  Rahvusvahelise koostööprojekti Via Baltica Ruumilise Arengu Koridor (VBSDZ) ettevalmistamise ja käivitamise konsulteerimine.  1998-1999 
Võru Maavalitsus  Võru Maakonnaplaneeringu konsulteerimine. 1998