OÜ ENTEC EESTI

Sõlmiti leping Kose Vesi OÜ-ga

12.06.2015

Sõlmitud lepingu sisuks on Kose-Uuemõisa aleviku (Harjumaa, Kose vald) ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ja rajatiste ning kaugküttetorustike rekonstrueerimise II etapi põhiprojekti koostamine koos vajalike uuringute ja projekteerimistööde läbiviimisega. Hankelepingu raames teostatakse Kose-Uuemõisa alevikus geodeetilised-, geoloogilised- ning reoveepuhasti uuringud. Koostatakse põhiprojekt, mille osadeks on: VK torustike-, kaugküttetorustike-, puurkaev-pumplate- ning reoveepuhasti rekonstrueerimine.
web by OK Interactive