OÜ ENTEC EESTI

Entec koostab Ülenurme valla üldplaneeringut

25.09.2015

Ülenurme vald ja Entec allkirjastasid lepingu Ülenurme valla üldplaneeringu koostamiseks ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks. Leping sõlmiti riigihanke tulemuste alusel. Töö viiakse läbi koostöös Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ-ga, kelle ülesandeks on KSH koostamine.Planeeringu kavandatud lõpptähtajaks on september 2017.
web by OK Interactive