OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Tori aleviku keskuse detailplaneering

15.06.2016

Tori Vallavolikogu kehtestas 15.06.2016 otsusega nr 26 Tori vallas Tori alevikus Tori aleviku keskuse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab ca 20 ha suurust maa-ala Tori aleviku keskuses. Planeeringu koostamise eesmärgiks oli seada Tori aleviku keskuse arhitektuurnõuded, määrata liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtted ning kujad, tagada avalik juurdepääs kallasrajale. Kehtestatud detailplaneering on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks.
web by OK Interactive