OÜ ENTEC EESTI

Detailplaneeringu koostamine Saku alevikus

20.12.2016

Saku Vallavalitsus ja Entec Eesti OÜ sõlmisid lepingu detailplaneeringu koostamiseks Saku aleviku Tiigi tn 19 maaüksuse osal ja lähialal. Vastavalt detailplaneeringu algatamise korraldusele kavandatakse planeeringualale Saku esmatasandi tervisekeskus.
web by OK Interactive