OÜ ENTEC EESTI

Kehtestati Metsapargi maaüksuse detailplaneering

22.09.2015

Kohtla-Järve linnavalitsuse korraldusega 22. september 2015 nr 714 kehtestati Kohtla-Järve linnaosa Metsapargi maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeerida soodsad tingimused edasisteks tegevusteks Metsapargi kujundamisel linnaelanikele mitmekülgseid puhketegevusi pakkuvaks atraktiivseks keskkonnaks. Selleks planeeriti puhkealale võimalused väikeettevõtluse arendamiseks - kavandati pargi keskuse hoonestus koos kohviku, spordiinventari laenutuse, tualettruumide ja pargi hooldamiseks vajalike ruumidega ning laste loodusõppekeskuse ala koos vajaliku hoonestusega. Detailplaneeringuga uuendati kergliiklusteede võrgustikku – planeeriti valgustatud asfaltteed jalgratastega ja rulluiskudega sõitmiseks ja puukoorepuru kattega teed tervisejooksuks/suusarajad, samuti planeeriti puitkatendiga loodusõpperajad koos väliõppeterrassiga. Planeeringuala suurus oli ca 70 Ha.
web by OK Interactive