OÜ ENTEC EESTI

Väike–Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine ja Väike–Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine

13.04.2017

Entec koostöös Projektbüroo Koda OÜga sõlmis lepingu Tartu linnaga Väike–Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamiseks ja samasse kanalisse suubuva sademevee käitlemiseks. Konsultatsioonitööd teostatakse vastavalt riigihankele projekti iWater raames. Projekt iWater (Integrated Storm Water Management) on rahvusvaheline projekt, mille eesmärk on lahendada liigveeprobleeme tiheasulas.
web by OK Interactive