OÜ ENTEC EESTI

Tallinna reoveepuhastusjaama kaldakaevu rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

18.04.2017

AS Tallinna Vesi ja Entec Eesti OÜ sõlmisid projekteerimise töövõtulepingu Tallinna reoveepuhastusjaama kaldakaevu rekonstrueerimise tööprojekti koostamiseks. Puhastatud reovee pumbajaamast pumbatakse heitvesi kolme survetoru kaudu Paljassaare poolsaare tipus, Tallinna lahe kaldal olevasse kaldakaevu (läbimõõt ca 18m, kõrgus maapinnast ca 20m ja sügavus maa sees ca 13m). Kaldakaevust juhitakse vesi isevoolselt süvamerelasku 2x1400mm torustiku kaudu, mille suue asub ca 2,5 km kaugusel kaldast. Töö eesmärgiks on kaldakaevu rekonstrueerimine tagamaks rajatise häireteta ekspluatatsioon vähemalt järgmiseks 50 aastaks.
web by OK Interactive