OÜ ENTEC EESTI

Kvaliteedijuhtimissüsteem

AS Pöyry Entec kvaliteedijuhtimissüsteem on tegevus­juhistest, firma sisesest menetluskorrast ja vastutustest moodustunud tervik, mille abil teostakse meie firma projektid ja muud teenused nii, et neile seatud eesmärgid täidetaks.

 

Kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie firma tegevuse edukuse tehnilisest, funktsionaalsest ja majanduslikust küljest. See puudutab organisatsiooni igat tasandit ja igat töötajat. Kvaliteedisüsteem on mõeldud igapäevaseks kasuta­miseks. Kvaliteedijuhistes on kirjeldatud kuidas AS-is Pöyry Entec eri toiminguid tehakse, et meie tegevus ja osutatud teenused oleksid heaks­kiidetud kvaliteedipoliitika kohased.

 

Ka koostööpartneritelt ja allkonsultantidelt eeldab AS Pöyry Entec kvaliteedisüsteemi olemasolu või piisavaid meetmeid kvaliteedi tagamiseks, et nende töö kvaliteet täidaks tellija poolt esitatud nõudmised.

 

AS-i Pöyry Entec kvaliteedisüsteemi ülesehitamisel on toetutud emafirma Pöyry Environment OY (vana ärinimega Soil and Water OY) kvaliteedijuhtimis­süsteemile. Nimetatud kvaliteedi­juhtimis­süsteem on sertifitseeritud Soome Ehitiste omanike liidu (RAKLI), Konsultatsioonifirmade liidu (SKOL) ja arhitektide liidu (ATL) poolt ning vastab oma iseloomult ISO standardile. Lisaks pakub meile Pöyry Plc kontsern tehnilist tuge küsimustes, kus meie varasemad kogemused on vähesed või piiratud.
web by OK Interactive