OÜ ENTEC EESTI

Pöyry Eestis

Pöyry Plc on kliendikeskne ja kaasaegsetele tehnoloogilistele lahendustele orienteeritud, globaalselt tegutsev konsultatsioonifirma. Ärigrupi põhitegevusvaldkonnad on energia, metsatööstuse ja keskkonnaalane konsulteerimine ja projekteerimine.

Pöyry Plc on osanik kahes Eestis tegutsevas äriühingus. Nendeks on:

web by OK Interactive