OÜ ENTEC EESTI

Omanikujärelevalve


Tallinna Keskkonnaamet Paljassaare karjaaia ehituse omanikujärelevalve  2018 
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus Ämari reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve 2017- 
KÜ Kopli 96 Kopli 96 kinnistu piirdeaia ja kergliiklustee ehitustööde omanikujärelvalve 2015 
OÜ Nõva Kilk Rannaküla küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel ja rajamisel omanikujärelevalve teostamine 2014 
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kompostimisväljaku sademeveetorustiku ehitamise omanikujärelevalve 2013 
AS Kovek Kotka tee ÜVK ja tee-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus 2013- 
AS Kovek Ääsmäe asula ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine 2013- 
AS Paide Vesi/AS Telora-E Omanikujärelvalve/FIDIC Inseneri teenus ÜF projektis „Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ 2011- 
Tahkuranna vallavalitsus Reiu ja Uulu VK omanikujärelevalve 2011 
Emajõe Veevärk / OÜ Keskkonnaprojekt Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp. FIDIC Insener ja omanikujärelevalve 2011-2014 
AS Telora-E Põltsamaa, Kolga-Jaani, Pajusi valla ÜVK rekonstrueerimine. Omanikujärelevalve 2011-2012 
AS KOVEK Saue-Vanamõisa FIDIC Insener ja omanikujärelevalve 2010-2011 
Pärnu Vesi / Infragate Eesti Pärnu veemajandusprojekt. Omanikujärelevalve 2010-2012 
AS Telora-E Vändra reoveepuhasti. Omanikujärelevalve. 2010- 
Fortum Termest AS Pärnu soojusvõrgu III etapi jõealuse düükriosa ehitustööde omanikujärelevalve 2010 
AS Telora-E Aseri reoveepuhasti. Omanikujärelevalve.  2010- 
Tallinna Prügila AS Tallinna Prügila jäätmete ladestusala uute ladestuskaartide ehitamise omanikujärelevalve.  2007-2009 
Tallinna Prügila AS Tallinna Prügila uue kompostväljaku ehitamise omanikujärelevalve.  2007-2008 
AS Kuusakoski Paldiski prügila sulgemistööde järelevalve teostamine.  2006-2007 
Ramboll Finland OY Ehitusjärelevalve Pärnu, Sindi linna ning Audru, Paikuse valla vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamisel.  2006-2010 
Paikre OÜ Paikuse Jäätmekäitluskeskuse ehitamise FIDIC Inseneri teenus koostöös Pöyry Environment OY-ga. 2004-2006 
AS Elveso  Jüri aleviku reovete puhastusseadmete kompleksi rekonstrueerimise omanikujärelevalve.  2006-2007 
Paldiski Vesi OÜ  Paldiski linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni renoveerimise omanikujärelevalve.  2004 
Põltsamaa Linnavalitsus Põltsamaa reoveepuhasti aeratsioonisüsteemi rekonstrueerimise II etapi omanikujärelevalve.  2003 
Tallinna Prügila AS Tallinna Prügila infrastruktuuriala ehitamise omanikujärelevalve.  2002-2003 
Eesti Keskkonnaministeerium Eesti väikelinnade veemajanduse infrastruktuuri parendamise programmi raames ehitatud vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamise järelevalve korraldamine.  2000-2002 
Taani Keskkonnaagentuur/ RambØll Aruküla veevarustuse peatorustik. Ehitusjärelevalve.  1998-1999 
Tapa Linnavalitsus Tapa linna reoveepuhasti seadmetarne- ja käivitusperioodi järelevalve.  1996-1997 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus Kilingi-Nõmme reoveepuhasti ehitusjärelevalve. 1994 
Soome Vabariigi Keskkonnaministeerium/ Maa ja Vesi Oy Lahdenpohja reoveepuhasti ehitamise järelevalve Karjalas.  1993-1994 

web by OK Interactive