OÜ ENTEC EESTI

Tasuvusuuringud


Paldiski Linnavalitsus Tasuvusuuring Paldiski linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks.  2008-2010 
Hiiumaa Omavalitsuste Liit  Hiiumaa jäätmejaama tasuvusuuring ja tehniline projekt.  2007-2009 
Viljandi Linnavalitsus Rahastamistaotluse koostamine Viljandi maakonna veemajandusprojektile. 2005-2008 
SOFINEX / S.H.E.R. Ingenieurs-Conseils s.a Narva-Jõesuu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi parendamise projekt + tasuvusuuring. 2004 
Järve Biopuhastus OÜ Teostatavusuuringu ja EL rahastamistaotluse koostamine Kohtla-Järve piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimiseks. 2004-2005 
Soome keskkonna- ministeerium/ Maa ja Vesi OY/ Viatek  Kärdla, Kunda, Kadrina, Maardu, Türi ja Räpina veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise tasuvusuuringud.  1998-1999 
Taani Keskkonnaagentuur/ RambØll  Põltsamaa, Põlva, Otepää, Viljandi, Sindi ja Kiviõli veevarustuse ja kanalisatsiooni arendamise tasuvusuuringud.  1998-1999 
Nordic Investment Bank/ Maa ja Vesi OY  Tapa linna reoveepuhasti. Finantsanalüüs.  1996 
Krüger Consult AS/ Merin AS  Narva linna jõeveehaarde projekt. Sillamäe veevarustuse teostuse ja tasuvuse uuring.  1996-1997 

web by OK Interactive