OÜ ENTEC EESTI

Infrastruktuur


Tallinna Teede Aktsiaselts Harku vallas Harkujärve külas Jõetooma - Trahteri ning Sagari – Nurme ning Gotlepi-Jaagu III detailplaneeringute kohaste teede projekteerimine 2016 
Riigimetsa Majandamise Keskus Veerežiimi taastamise projekteerimine kaitsealadel 2015 2015-2016 
Hermen Kinnisvara OÜ Kalmaripõllu DP ala teede ja tehnovõrkude ehitusprojekt 2015 
Eesti Vabaõhumuuseum/KAVAKAVA Eesti Vabaõhumuuseumi külastuskeskuse teede ja VK eelprojekt 2014-2015 
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS Kehra paisu kalapääsu põhiprojekt 2013-2014 
OÜ Kaamos Ehitus Kadaka tee 193, 195 ja 195d kinnistute detailplaneeringu ala teede ja välisvõrkude osa põhiprojekti kaasajastamine ja ehitusloa taotlemine 2013 
Eesti Vabaõhumuuseum EVM väravahoone parkla projekteerimine 2012 
Eesti Vabaõhumuuseum EVM bussiparkla eskiisprojekt 2012 
OÜ Jõelähtme Arendusgrupp Teede ja tehnovõrkude projekteerimine Laheranna 2,3,4 alal 2011-2012 
Harju Maavalitsus  Harjumaa ühistranspordikeskuse kavandamise konsultatsiooni osutamine.  2004 
Viimsi vallavalitsus  Berliin-Helsingi raudteetunnelit puudutava taustauuringu koostamine.  2004 
SA Viimsi Ringrada  Viimsis Lubja külas asuva ringraja ehitusloa taotlemiseks vajalike uuringute ja projektdokumentatsiooni koostamine.  2003-2004 
JP-Transplan/ ITS, University of Leeds  UNITE (Unification of accounts and marginal costs for Transport Efficiency). 2000-2002 
AS Tallinna Sadam  Muuga sadama idaosa infrastruktuuri laienduse eskiisprojekt.  2000 
AS Tallinna Sadam/ FKSM Vanasadama 10. ja 12. kai rekonstrueerimisprojektid. Tehnoloogiline projekt ja tööjoonised.  2000 

web by OK Interactive