OÜ ENTEC EESTI

Tehtud tööd


Vihula Vallavalitsus Vihula valla üldplaneeringu uuendamine ja ajakohastamine 2014-2015 
Häädemeeste Vallavalitsus Häädemeeste valla üldplaneeringu kaartide vormistamine 2012-2015 
Muhu Vallavalitsus Muhu valla miljööväärtuslike külade teemaplaneering 2011- 
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet Narva linna üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2008-2012 
Tahkuranna Vallavalitsus Tahkuranna valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2007-2012 
Viimsi Vald  Äigrumäe küla, Laiaküla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneeringu koostamine  2005-2010 
Lavassaare Vallavalitsus Lavassaare valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2009-2011 
Vaivara Vallavalitsus/AS Eesti Energia Vaivara valla osa üldplaneering olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukoha valiku määramiseks ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. 2010- 
Kõrgessaare Vallavalitsus Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering  2008-2010 
Narva Linnavalitsus Narva linna tööstuspiirkonna linna osa mõõdistamine M 1:2000, üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2007-2010 
Vaivara Vallavalitsus Vaivara valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2008-2010 
Tamsalu Vallavalitsus Tamsalu valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2008-2010 
Haljala Vallavalitsus Haljala valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2006-2010 
Audru Vallavalitsus Audru valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2007-2010 
Ridala Vallavalitsus Ridala valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 2003-2010 
Laeva Vallavalitsus  Laeva valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2006-2008 
Tarvastu Vallavalitsus  Tarvastu valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2006-2008 
Saarde Vallavalitsus  Saarde valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2006-2008 
Taebla Vallavalitsus  Taebla valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2006-2008 
Tõstamaa Vallavalitsus  Tõstamaa valla üldplaneering.  2006-2007 
Viru-Nigula Vallavalitsus  Viru-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2005-2007 
Noarootsi Vald  Aulepa tuulepargi teemaplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2005-2007 
Martna Vald  Martna valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2005-2007 
Paikuse Vald  Paikuse valla Silla küla osaüldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2005-2007 
Kullamaa Vald  Kullamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.  2005-2006 
Lümanda Vald  Lümanda valla rannaala osaüldplaneeringu koostamine.  2005-2007 
Viiratsi Vald  Viiratsi valla üldplaneering.  2005-2006 
Jõhvi Linnavalitsus  Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade teemaplaneering. 2005-2006 
Viimsi Vald  Üldplaneeringu teemaplaneering: Viimsi valla miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik.  2005-2008 
Sindi Linnavalitsus/ OÜ Geomedia  Sindi linna üldplaneering.  2005 
Püssi Linnavalitsus  Püssi linna üldplaneering.  2004-2006 
Viimsi Vallavalitsus  Teemaplaneering: Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.  2004-2005 
Karksi Vallavalitsus  Karksi valla üldplaneeringu koostamise nõustamine.  2004-2006 
Kernu Vallavalitsus  Kernu valla üldplaneeringu täiendamine ja muutmine.  2004-2005 
Jõhvi Linnavalitsus  Jõhvi linna üldplaneeringu liikluskorralduse teemaplaneering. Liikluslahenduse ettepanek. 2004-2006 
Tõrva Linnavalitsus  Tõrva linna üldplaneering.  2003-2005 
Risti Vallavalitsus Risti aleviku üldplaneeringu koostamise nõustamine. 2003 
Tallinna Linnavalitsus, SAPA Tallinn. Paljassaare ja Russalka vahelise ala osaüldplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hinnang. Paljassaare ja Russalka vahelise ranna ala üldplaneeringu visualiseerimine web keskkonnas: http://veeb.tallinn.ee/rannaala/ranna_web/. 2002-2004 
Lihula Vallavalitsus Lihula valla üldplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hinnang. 2002-2003 
Hanila Vallavalitsus Hanila valla üldplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hinnang. 2002-2003 
Surju Vallavalitus Surju valla üldplaneering. 2001-2002 
Vihula Vallavalitsus Vihula valla üldplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hinnang. Ranna-alade üldplaneeringu pilootprojekt. 2001-2003 
Kõrgesaare Vallavalitus Kõrgesaare valla üldplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hinnang. 2001-2003 
Jõgeva Linnavalitsus Jõgeva linna üldplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hinnang. 2001-2002 
Audru Vallavalitsus Pärnu ja Audru vahelise ala üldplaneering (Audru valla osa üldplaneering). 2001-2002 
Mustamäe Linnaosavalitsus Mustamäe linnaosa üldplaneeringu arengustrateegia koostamise konsulteerimine. 2001-2002 
Aegviidu Vallavalitsus Aegviidu valla üldplaneering. 2001-2002 
PHARE/Võrtsjärve SA  Võrtsjärve piirkonna üldplaneering (hõlmab 7 Võrtsjärve ümbruse valda).  2000 
Avanduse ja Laekvere Vallavalitsus Avanduse ja Laekvere valla üldplaneeringud. 2000-2002 
Võhma Linnavalitsus ja Kõo Vallavalitsus Võhma linna ja Kõo valla üldplaneering. 2000-2001 
PHARE / Padise Vallavalitsus Padise valla üldplaneering. 2000-2001 
Kiviõli Linnavalitsus Kiviõli linna üldplaneering. 2000-2001 
Keskkonnaministeerium Käsiraamatu “Soovitused üldplaneeringu koostamiseks” koostamine ja toimetamine. Raamatust on ilmunud kaks trükki 650 + 300 eksemplari. 1999-2000 
Saue Vallavalitsus Laagri aleviku üldplaneeringu ettepanek. 1999-2003 
Nissi Vallavalitsus Nissi valla üldplaneering. Turba ja Riisipere alevikude üldplaneeringud. 1999-2001 
Kernu Vallavalitsus Kernu valla üldplaneering. 1999-2001 
Viimsi Vallavalitsus Viimsi valla mandriosa üldplaneering. 1999-2000 
Kuusalu Vallavalitsus Kuusalu valla üldplaneering. 1999-2001 
Misso Vallavalitsus Misso valla üldplaneering. 1998-2000 
Kõue Vallavalitsus Kõue valla üldplaneering. 1998-2001 
Varbla Vallavalitsus Varbla valla üldplaneering. 1998-1999 
Türi Linnavalitsus Türi linna üldplaneering. 1998-1999 
Jõhvi Linnavalitsus Jõhvi linna üldplaneeringu korrektuur. 1998-2000 
Paldiski Linnavalitsus Paldiski linna üldplaneering. 1998-2005 
Sindi Linnavalitsus Sindi linna üldplaneering. 1998-1999 
Rakke Vallavalitsus Rakke valla üldplaneering. 1998-1999 
Koeru Vallavalitsus Koeru valla üldplaneering. 1998-1999 
Kolga-Jaani Vallavalitsus Kolga-Jaani valla üldplaneering. 1998-1999 
Puka Vallavalitsus Puka valla üldplaneering. 1997-1999 
Pühajärve Vallavalitsus /  Pühajärve valla, Palupera valla ja Pühajärve ümbruse üldplaneeringud. 1997-1999 
Paide Linnavalitsus Paide linna üldplaneeringu koostamise konsulteerimine. 1997-1998 
Nõo Vallavalitsus Nõo valla üldplaneering. 1997-1998 
Nõo Vallavalitsus Nõo alevik. Nõo valla osa üldplaneering. 1997-1998 
Põltsamaa Linnavalitsus / Põltsamaa Vallavalitsus / Põltsamaa linna, Põltsamaa valla ja Pajusi valla üldplaneeringud. 1997-1998 
Meremäe Vallavalitsus Meremäe valla üldplaneering. 1997-1999 
Tahkuranna Vallavalitsus Tahkuranna valla üldplaneering. 1997-1998 
Tõstamaa Vallavalitsus Tõstamaa valla üldplaneeringu konsultatsioon. 1997-1998 
Paldiski Linnavalitsus / Baltic Tank Ltd / Maa ja Vesi OY Paldiski Põhjasadama üldplaneering. 1997-1999 
Halinga Vallavalitsus Halinga valla üldplaneering. 1997-1998 
Häädemeeste Vallavalitsus Häädemeeste valla üldplaneeringu konsultatsioon. 1997-1999 
Keskkonnaministeerium Naissaar, Viimsi valla osa üldplaneering. 1995-1997 
Kilingi-Nõmme Linnavalitsus Kilingi-Nõmme linna üldplaneering. 1995-1996 
Soome Vabariigi Keskkonnaministeerium /Maa ja Vesi Oy Kehtna valla ja Järvakandi alevi üldplaneeringud. 1992-1993 

web by OK Interactive