OÜ ENTEC EESTI

Tehtud tööd


Tartu linn Väike – Anne kanali Emajõe äärse ala kujundusprojekti koostamine ja Väike – Anne kanalisse suubuva sademevee käitlemine 2017 
Riigimetsa Majandamise Keskus Veerežiimi taastamise projekteerimine kaitsealadel  2015-2017 
Gasum Oy / Pöyry Finland Oy Balticconnectori maagaasitorustiku trassikoridori haljastushinnang ja loodusuuringud 2014 
Vopak E.O.S. Metsa planeerimise eskiisprojekt Altmetsa tee ja Paekaare tee piirkonnas 2013 
AS Amhold Haljastuse hinnang Tallinnas Vormsi tn 3 asuva Läänemere Gümnaasiumi ümbrusele 2012 
Tallinna Vesi Haljastuse hinnang Tallinnas Tildri tn VK ehitusprojekti raames 2011 
Tallinna Vesi Haljastuse hinnang Tallinnas Nõmme 10 kanalisatsiooni piirkonna projekti raames 2009 
MGA Capital OÜ/Hai Vara OÜ Haljastuse hinnang Tallinnas Vana-Posti tn 7 kinnistu detailplaneeringu raames 2009 
Viimsi Vald  Viimsi valla miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik.  2005-2009 
Heartsong OÜ Haljastuse hinnang Haljala vallas Vahepõllu ja Lillevälja kinnistute detailplaneeringu raames 2009 
Tallinna Vesi Haljastuse hinnang Tallinnas Nõmme 9 kanalisatsiooni piirkonna projekti raames 2008 
OÜ Helicom Haljastuse hinnang Tallinnas Tartu mnt 33 ja J. Kunderi tn 8a kinnistute detailplaneeringu raames 2008 
OÜ Net Systems Saka tennise- ja mänguväljakute eskiisprojekt. 2006 
OÜ Randal Servis Haljastuse hinnang Jõhvi linnas Kivi tn 1 maaüksuse detailplaneeringu raames 2006 
Hedolink OÜ Haljastuse hinnang Harjumaal Jõelähtme vallas, Aruaru külas asuva Kaimla maaüksuse detailplaneeringule 2006 
AS Haltron Grupp Haljastuse hinnang Jõhvi linnas Kooli tn 19 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu raames 2006 
EA Reng AS Tallinnas Kristiine linnaosas asuva Tondi 51 krundi haljastuse hinnang 2006 
EA Reng AS Tallinnas Heina-Telliskivi detailplaneeringu haljastuse hinnang 2005 
K-Projekt AS Tallinn, Põhja-Tallinn, Kolde puiestee äärde planeeritava elamupiirkonna haljastuse hinnang 2005 
EA Reng AS Tallinn, Lasnamäe, Pinna 2 haljastuse hinnang 2005 
K-Projekt AS Tallinna linn, Pirita, Vabaõhukooli tee rekonstrueerimisprojekti raames ette nähtud likvideeritavate puude dendro¬loogiline hinnang. 2005 
Saue Linnavalitsus  Arvamus Kadaka piirkonna üldplaneeringuga kavandatavate Saue linna rohestruktuurile avalduvate muutuste mõju kohta.  2004 
Jõgeva Maavalitsus  Peipsi järve looderanniku Kodavere – Mustvee vahelisel maa-alal miljööväärtuslike piirkondade määramine ja aladele arendussoovituste koostamine.  2003-2004 
Vaivara Vallavalitsus  Vaivara valla uus kalmistu. Rekonstrueerimise eelprojekt.  2002-2003 
Mustamäe Linnaosa Valitsus  Mustamäe haljasalade inventariseerimiskaardi koostamine. 2001-2002 
AS Tallinna Prügila /Dali & Partner GMBH  Jõelähtme jäätmekäitlusettevõte peahoone ümbruse haljastuse projekt.  2001 
ETP-Grupp Kogalõm. Lukoil Bulvar Lääne-Siberis. 2000 

web by OK Interactive