OÜ ENTEC EESTI

Jäätmemajandus

2004. aastal vastu võetud Jäätmeseadus sätestab jäätmekavade koostamise kohustuse. Vastavalt jäätmeseaduse ptk -le 2 tuleb jäätmehoolduse arendamiseks koostada riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava.

Pakume järgmiseid teenuseid:

  • jäätmekavade koostamine;
  • jäätmejaamade projekteerimine;
  • jäätmemajade projekteerimine;
  • kompostimisprojektid;
  • prügilate projekteerimine ja sulgemisprojektid;
  • tehnilis-majanduslikud hinnangud ja uuringud.

Vt tehtud tööde loetelu:

Jäätmemajandus

Zoom
Tallinna prügila administratiivhoone.
Zoom
Tallinna prügila infrastruktuuri projekt
web by OK Interactive