OÜ ENTEC EESTI

Omanikujärelevalve

OÜ Entec Eesti omab registreeringut Majandustegevuse registris, mis annab õiguse vastutavatel inseneridel teostada üldehituse ning vee- ja kanalisatsioonirajatiste omanikujärelevalvet ehitusobjektidel. Omanikujärelevalve põhieesmärgiks on tellija professionaalne abistamine garanteerimaks kvaliteetset ehitustulemust. Omanikujärelevalve teostamisel jälgitakse ehitustööde vastavust ehitusnõuetele ja eeskirjadele, seadustele ja ametkondlikele määrustele ning lepingu dokumentidele. 

OÜ Entec Eesti ehitusaegse järelevalve kogemused on seotud peamiselt vee- ja kanalisatsioonitorustike, reoveepuhastite, pumplate, prügilate, jäätmete sorteerimisjaamade ning kompostväljakute rajamisega. Omame ka kogemust FIDIC Inseneri tingimuste kohase omanikujärelevalve tegemisel.

Vt tehtud tööde loetelu:

Omanikujärelevalve

web by OK Interactive