OÜ ENTEC EESTI

Planeeringud

OÜ Entec Eesti on planeeringute koostamisega tegelenud alates 1992. aastast. Esimesteks töödeks planeerimisvaldkonnas olid Soome Keskkonnaministeeriumi tellimusel ja koostöös Soome konsultatsioonifirmaga Maa ja Vesi Oy (nüüdne Pöyry Finland) 1993. aastal valminud Kehtna valla ja Järvakandi alevi üldplaneeringud, mis olid esimesed kaasaegse planeerimismetoodika järgi teostatud omavalitsuste planeeringud Eestis.

1995. aastal asutasime eraldi arhitektuuri- ja planeerimisosakonna, kus tänaseks töötab erineva haridusliku taustaga arhitekte ja maastikuarhitekte. Lisaks Eesti kogemusele on ennast välismaal planeeringute koostamise alal täiendanud mitmed osakonna töötajad.

Oleme valmis Teid abistama järgmiste planeeringute koostamisel:

  • Regionaalplaneeringud
  • Üldplaneeringud ja teemaplaneeringud
  • Detailplaneeringud

Lisaks otsesele planeeringute koostamisele pakume ka võimalust saada planeeringualast konsultatsiooni. Konsultatsiooni puhul võime sõlmida kas pikemaajalise lepingu, näiteks omavalituse enda poolt koostatava üldplaneeringu konsulteerimiseks või anda ühekordset nõu.

Vajadusel aitame koostööpartnerite abiga visualiseerida planeeringuid.

Vt tehtud tööde loetelu:

Regionaalplaneeringud

Valla ja linna üldplaneeringud

Detailplaneeringud

web by OK Interactive