OÜ ENTEC EESTI

Regionaalplaneeringud

Regionaalplaneeringute koostamisel osalemine eeldab teadmisi Euroopa planeerimise traditsioonist. Samuti on selleks vaja tunda planeeringusse haaratud ala seadusandlike, poliitilisi ning kultuurilisi eripärasid. Meil on kogemusi nii riigi sisesest regionaalplaneerimisest maakonnaplaneeringute ja ka maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute tasandil kui ka rahvusvahelisest koostööst.

Erinevate elualade tundmist hõlmav koostööprojekt oli Interreg II C/Phare rahastamisel toimunud projekt Via Baltica Ruumilise Arengu Koridor (Via Baltica Spatial Development Zone). Sellest ja teistest rahvusvahelistest koostööprojektidest saadud teadmised ja kogemused annavad meile võimaluse paremini mõista Eesti arenguvõimalusi rahvusvahelises kontekstis. Rahvusvaheliste seminaride korraldamise kogemust oleme nõus Teiega jagama nii järgmiste rahvusvaheliste projektide läbiviimise nõustamisel kui ka kohaliku planeerimise edendamisel.

Lisaks otsesele osalemisele rahvusvahelistes projektides oleme oma firma töötajaid suunanud osalema ka erialastel konverentsidel jms üritustel. Seda eesmärgiga tõsta oma töötajate professionaalsust ja süvendada nende teadmisi regionaalarengust.


Vt tehtud tööde loetelu:

Regionaalplaneeringud 

web by OK Interactive