OÜ ENTEC EESTI

Jäätmemajade projekteerimine

Jäätmemajade all mõistetakse maju, katusealuseid ja aedikuid, mis mõeldud kogutud taaskasutatavate ja segaolmejäätmete eraldi konteinerite esteetiliseks paigutamiseks. Lukustatavad jäätmemajad takistavad võõraste juurdepääsu kinnistu konteineritele, mille korral konteineritesse ladustatakse vaid antud kinnistu jäätmed ning eri liiki jäätmed pannakse selleks ette nähtud konteinerisse.

Entec Eesti OÜ on koostanud Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti tellimusel kataloogi ”Jäätmemajad, -katusealused ja -aedikud. Tüüplahendused ja valikupõhimõtted”, kus on ära toodud jäätmemajade dimensioneerimise alused ja ka soovituslikud arhitektuursed lahendused jäätmemajade rajamiseks.

Jäätmemajandus

web by OK Interactive